Czytelne poradniki dla programistów.


C#

Aplikacja typu Hello world w C# z wykorzystaniem linii poleceń

Najprostsza aplikacja w C# z wykorzystaniem kompilatora w konsoli Windows

C#.NET

1. W konsoli Windows napisz:

i zatwierdź stworzenie nowego pliku.

2. Wewnątrz pliku umieść:

3. Zapisz plik z rozszerzeniem *.cs.

4. Aby skompilować i stworzyć plik wykonywalny Hello.exe wstaw w konsoli::

Ważne: csc.exe musi istnieć w system path lub przejdź wcześniej do folderu, gdzie csc.exe się znajduje.

5. Teraz możesz uruchomić swój program. Wstaw do konsoli:


zBLOGowani.pl