Reguły programisty

SQL Server

Jak ustawić wartość początkową i krok inkrementacji dla IDENTITY w SQL Server

Generowanie automatycznych wartości w kolumnie z użycieciem słowa kluczowego IDENTITY w SQL Server

SQL Serverjob interview70-761

W celu automatycznej generacji sekwencyjnych wartości w kolumnie, w trakcie wstawiania wierszy do tabeli, możemy wykorzystać słowo kluczowe IDENTITY.

Kolumna z ustawioną właściwością IDENTITY musi posiadać numeryczny typ danych bez miejsc po przecinku - tj. posiadać jeden z typów: int, bigint, smallint, tinyint lub decimal (0 miejsc po przecinku) bądź numeric (0 miejsc po przecinku). Dla przykładu:

Opcjonalnie możliwie jest ustawienie ziarna (wartości początkowej) i wartości inkrementującej (kroku), tak jak w następującym kodzie:

IDENTITY(50, 10) oznacza, że podczas wastawiania do tabeli, bez określania wartości kolumny Id, wartość Id rozpocznie się od 50 i będzie zwiększana co 10.
Tutorial statistics