Reguły programisty

Transact-SQL

Jak używać klauzuli OUTPUT do monitorowania zmian danych w SQL Server

Zwięzła informacja na temat użycia klauzuli OUTPUT w Tansact-SQL

Transact-SQLjob interviewSQL Server70-761

Klauzula OUTPUT umożliwia uzyskanie informacji potwierdzającej modyfikację danych po użyciu poleceń INSERT, UPDATE, DELETE lub MERGE

Wynik działania OUTPUT może zostać wysłany do aplikacji klienckiej lub wstawiony do tabeli lub zmiennej tabelarycznej.

Poniższy przykład zwraca klientowi wszystkie wstawione wiersze), będące wynikiem polecenia INSERT:

Otrzymujemy:

CurrencyCode Name
ABC ABC

Nastęny przykład wypełni tabelę w wyniku zastosowania polecenia UPDATE:

Rezultatem zapytania:

jest:

CurrencyCodeDeleted CurrencyCodeInserted
ABC CBA

Poniższy kod pokazuje, jak wstawić wyniki klauzuli OUTPUT do zmiennej tabelarycznej:

Rezultatem zapytania:

jest:

CurrencyCodeDeleted
CBA
Tutorial statistics