Reguły programisty

JSF

Aplikacja JSF typu Hello world w edytorze tekstowym

Wyłącznie niezbędne ustawienia konieczne do uruchomienia aplikacji JSF w serwerze Glassfish

JSFwebGlassfish

1. Otwórz edytor tekstowy, np. Notepad dla Windows lub gedit, nano etc. dla Linux.

2. Do pliku wpisz niezbędny następujący kod:

3. Zapisz plik jako index.xhtml.

4. Stwórz folder o nazwie WEB-INF. Wewnątrz folderu stwórz nowy plik tekstowy i uzupełnij go następującym kodem:

5. Zapisz plik jako web.xml.

6. Spakuj w formacie zip plik index.xhtml oraz folder WEB-INF, np. z użyciem programu 7zip (z opcją zip). Spakowany plik zip w środku powinien wyglądać następująco:

JSF, Glassfish, Web

7. Zmień nazwę pliku *.zip i jego rozszerzenie na hello.war.

8. Otwórz konsolę administracyjną Glassfisha. Idź do Applications --> Deploy --> Browse i wybierz plik hello.war. Naciśnij ok.

9. Teraz możesz uruchomić swoją aplikację wpisując url http://localhost:8080/hello/index.xhtml.

Tutorial statistics