Reguły programisty

SQL Server

Tabele systemowe SQL Server'a

Zwięzła charakterystyka tabel systemowych SQL Server'a.

SQL Serverjob interview70-761

Istnieje 5 tabel systemowych SQL Server'a:

1. master

Jest to konfiguracyjna baza danych. Zapisuje wszystkie informacje na poziomie systemowym dla SQL Server'a takie jak konta użytkowników, połączonone serwery i dane konfiguracyjne.

2. model

Jest to wzorcowa baza danych dla wszystkich baz danych tworzonych w instancji SQL Server'a. Wszystkie zmiany dokonywane w w bazie danych model będą propagowane do nowotworzonych baz danych.

3. msdb

Jest używana przez SQL Server Agent do planowania jobów i alertów.

4. tempDb

Jest tymczasowym magazynem dla tabel i plików roboczych, tabel tymczasowych, zmiennych w postaci tabel, tabel zwracanych przez funkcje typu table-valued oraz kursory. tempDb jest usuwana i tworzona ponownie przy każdymn restarcie SQL Server'a co oznacza, że tabele tymczasowe są tracone przy zamykaniu SQL Server'a.

5. resource

Jest to ukryta baza danych, tylko do odczytu, która zawiera wszystkie obiekty systemowe dla innych baz danych.
Tutorial statistics