Reguły programisty

SQL Server

Jak ustawić poziom kompatybilności w SQL Server

Poziom kompatybilności pozwala na dostosowanie składni wykorzystywanej przez system zarządzania bazy danych SQL Serwera do wcześniejszych wersji.

SQL Server

Wykaz poziomów kompatybilności przedstawia poniższa tabela:

Wersja serwera Wersja silnika bazy danych Obecny poziom kompatybilności Wspierane poziomy kompatybilności
SQL Server 2017 (14.x) 14 140 140, 130, 120, 110, 100
Azure SQL Database logical server 12 130 150, 140, 130, 120, 110, 100
Azure SQL Database Managed Instance 12 130 150, 140, 130, 120, 110, 100
SQL Server 2016 (13.x) 13 130 130, 120, 110, 100
SQL Server 2014 (12.x) 12 120 120, 110, 100
SQL Server 2012 (11.x) 11 110 110, 100, 90
SQL Server 2008 R2 10.5 100 100, 90, 80
SQL Server 2008 10 100 100, 90, 80
SQL Server 2005 9 90 90, 80
SQL Server 2000 8 80 80

Zmiana poziomu kompatybilności w przypadku, kiedy do bazy danych podłączeni są użytkownicy moze prowadzić do niewłaściwych wyników aktywnych zapytań. W związku z tym zalecana jest następująca procedura:

1. Ustawienie poziomu dostępu typu single-user:

2. Zmiana poziomu kompatybilności bazy danych

3. Ustawienie poziomu kompatybilności typu multiuser:

Tutorial statistics