Reguły programisty

nlog

Jak zainstalować NLog w projekcie ASP.NET MVC 5

NLog jest wygodnym, konfigurowalnym narzędziem do logowania danych w bazie danych, plikach lub na konsolę."

nlog.NETVisual Studio

NLog jest wygodnym, konfigurowalnym narzędziem do logowania danych w bazie danych, plikach lub na konsolę. Może być zainstalowany na różnych platformach .NET, w tym dla projektu MVC.

1. Pobierz NLog z repozytorium NuGet. Do tego celu można wykorzystać w Visual Studio NuGet manager lub Package Manager Console.

2. W pliku Web.config zapisz następujący kod w sekcji configSections

oraz następujący kod w sekcji configuration (poniżej configSections):

3. Teraz można wykorzystywać loggery w klasach C#. W pierwszej kolejności należy zadeklarować statyczny obiekt:

4. Wywoływanie metod logujących odbywa się z wykorzystaniem odpowiedniego poziomu logowania:

Tutorial statistics