Reguły programisty

Java

Zasady deklarowania i implementowania interfejsów w Java

Pytanie dla ubiegających się o pracę programisty w języku Java

Javajob interviewOCA

1. Przed deklaracją interfejsu może występować modyfikator abstract.

2. Interfejsy mogą być implementowane przez dowolną klasę z drzewa dziedziczenia.

3. Metody w interfejsie nie mogą zostać zadeklarowane jako final lub static i są zawsze public i abstract.

4. Zmienne w interfejsie są zawsze public static final więc nie mogą być private lub protected.

5. Implementując interfejs przez klasę, w implementowanej metodzie nie można deklarować nowego wyjątku typu checked.

6. Implementując interfejs przez klasę, w implementowanej metodzie nie można deklarować wyjątku typu checked o zasięgu szerszym niż wyjątek zadeklarowany w interfejsie.

7. Implementując interfejs przez klasę, w implementowanej metodzie można zadeklarować dowolny wyjątek typu runtime, bez względu na to jaki wyjątek został zadeklarowany w metodzie interfejsu.

8. Metoda przesłonięta w klasie, która implementuje interfejs, musi zwracać ten sam typ, lecz nie musi implementować wyjątku zadeklarowanego w metodzie interfejsu.

9. Interfejs może dziedziczyć po jednym lub wielu interfejsach (np. interface A extends B, C, D).

10. Interfejsy nie mogą dziedziczyć po klasie lub implementować klasy lub interfejsu.
Tutorial statistics