Czytelne poradniki dla programistów.


Glassfish

Prosta aplikacja webowa dla Glassfish z użyciem tylko kodu html

Bardzo prosta aplikacja w Glassfish 4.1 z wykorzystaniem tylko kodu html. Kod Javy nie jest używany.

Glassfishwebhtml

1. Otwórz edytor tekstowy, np. Notepad (w Windows) lub gedit, nano, etc. (w Linuxie).

2. Napisz niezbędny nagłówek HTML5 DOCTYPE i dowolny tekst do pliku.

3. Zapisz plik jako index.html.

4. Spakuj plik w formacie zip, np. z wykorzystaniem oprogramowania 7zip (w formacie zip).

5. Zmień nazwę i rozszerzenie pliku *.zip na hello.war.

6. Otwórz konsolę administracyjną Glassfisha. Idź do Applications --> Deploy --> Browse i wybierz plik hello.war. Naciśnikj ok.

7. Twoja aplikacja została wdrożona. Dostęp do aplikacji z wykorzystaniem url: http://localhost: 8080/hello/

zBLOGowani.pl