Czytelne poradniki dla programistów.


Java EE

Automatyczny generator sitemap.xml w servlecie Java EE wywoływany na żądanie

Rozwiązanie pozwalające na utrzymywanie aktualnej mapy witryny dla aplikacji JSF

Java EEwebJava

Stwórz servlet w odpowiednim pakiecie źródłowym java. My nazwaliśmy klasę SiteMapServlet.java.

w mojej strukturze serwlet znajduje się w com.algorytmika.servlets.

Zapisz do klasy podobny kod:

Następnie dodaj swój servlet do deskryptora web.xml w następujący sposób:

Teraz wywołując stronę podobną do http://algorytmika.com/sitemap.xml widać strukturę twojej mapy witryny. Sprawdź moją sitemap.xml pod tym adresem

zBLOGowani.pl