Reguły programisty

SQL Server

Użycie sekwencji w SQL Server

Jak tworzyć sekwencje w celu koordynacji wartości pomiędzy tabelami w SQL Server

SQL Serverjob interview70-761

W przypadkach, gdy potrzebujemy inkrementować wartości w obrębie jednej tabeli, najlepszym rozwiązaniem jest użycie własności IDENTITY.

Natomiast, gdy chcemy koordynować inkrementację w obrębie wielu tabel, powinniśmy wykorzystać polecenie CREATE (ALTER, DROP) SEQUENCE.

Sekwencja jest obiektem od wersji SQL Server 2012, który zapewnia pulę kolejnych wartości, mogących być wykorzystywanych przez wiele tabel w obrębie bazy danych.

Poniższy przykład pokazuje, jak stworzyć sekwencję z wartością początkową (ziarnem) równą 100 i krokiem 2:

Stwórzmy tabelę:

i wstawmy 3 wiersze, pobierając wartości z sekwencji:

Oczekiwanym rezultatem jest:

Id Name
100 it1
102 it2
104 it3
Tutorial statistics