Reguły programisty

Transact-SQL

Jak w Transact-SQL wstawić wiele wierszy za pomocą jednego polecenia INSERT

Prosty przykład użycia jednego z wariantów polecenia INSERT w Transact-SQL

Transact-SQLjob interviewSQL Server70-761

Do wstawiania pojedynczego wiersza do tabeli możemy użyć następującej formuły:

Natomiast w przypadku, kiedy istnieje potrzeba wstawienia w jednym czasie wielu wierszy, możliwe jest oddzielenie listy wartości za pomocą przecinka, wykorzystując następującą składnię:

Tutorial statistics