Reguły programisty

SQL Server

Kolejność przetwarzania poleceń w zapytaniach Transact-SQL SQL Server'a

Porządek przetwarzania i wykonywania zapytania SELECT

SQL Serverjob interviewTransact-SQL70-761

Weźmy pod rozważanie następującą instrukcję:

SQL Server przetwarza powyższą instrukcję w następujący sposób:

1. W pierwszej kolejności przetwarzane jest polecenie FROM. Tworzona jest tabela wirtualna, aby zapewnić wiersze dla następnego kroku.

2. Następnie wykonywane jest WHERE poprzez filtrowanie wierszy i przekazanie przefiltrowanej tabeli wirtualnej do następnego kroku.

3. Kolejnym krokiem jest GROUP BY, które organizuje wiersze w tabeli wirtualnej według unikalnych wartości zawartymi w liście kolumn GROUP BY.

4. Następnie przetwarzane jest polecenie HAVING które powoduje filtrowanie całych grup.

5. Wykonywane jest kolejno polecenie SELECT, określając, które kolumny pojawią się w wyniku zapytania

6. Ostatecznie, dla naszego zapytania wykonywane jest ORDER BY, sortujące wiersze.

Tutorial statistics