Czytelne poradniki dla programistów.


Glassfish

Jak znaleźć wpisy jndi dla danego kontekstu w Glassfishu

Sposób na uzyskanie wykazu beanów po nazwach w Glassfishu

GlassfishwebejbJava

1. Przejdź do folderu bin dla w katalogu serwera Glassfish:, np. uruchom konsolę cmd i wpisz:

2. Następnie w konsoli podaj:

gdzie:
- asadmin jest komendą administracyjną Glassfisha
- --port 4848 jest zapisem opcjonalnym do podania portu usługi administracyjnej Glassfisha
- list-jndi-entries - pozwala sprawdzić po nazwach wykaz usług
- --context - wskazuje na środowisko uruchomieniowe aplikacji
- java:global/webApp - wskazuje na globalny kontekst aplikacji
- webApp - jest nazwą aplikacji
Jeśli nie poda się kontekstu, zostaną wyszczególnione wszystkie wpisy.

3. Rezultatem jest wykaz wszystkich beanów ejb.

zBLOGowani.pl